De belangrijkste onderscheiding voor efficiënte beurscommunicatie

Een beurspresentatie is de enige vorm van communicatie die de volledige belevingswereld van uw doelgroepen bespeelt. Beursbezoekers zien en horen uw boodschap, kunnen uw nieuwigheden aanraken, proeven, ruiken...

Geen enkel medium biedt ruimte voor een zo intensieve en volledige
one-to-one communicatie.

Om u aan te sporen al deze kansen optimaal te benutten en dus meer te halen uit uw beurs-deelname, organiseert Expo-id, met de steun van de beroepsfederaties Febelux en Expobel, elk jaar een competitie die de meest communicatieve beurspresentaties beloont met een ExpoBella! award.

Initiatiefnemer Gerard van Os, zaakvoerder van Van Os-Sonnevelt, wil met de ExpoBella!-competitie de aandacht vestigen op de schier onuitputtelijke mogelijkheden die het medium beurzen en tentoonstellingen biedt voor creatieve en efficiënte one-to-one marketing. Want om het met de woorden van een van de vorige laureaten te zeggen:

Een goed uitgedokterde beursdeelname
verdient zichzelf dubbel en dik terug.

Stuur uw deelnamedossier zo snel mogelijk naar het ExpoBella!-secretariaat en maak kans op een bronzen trofee.

 

De ExpoBella!-awards worden uitgereikt in twee categorieën: standen tot 88 m² en standen groter dan 88 m².

Eventueel kent de jury ook een bijzondere prijs toe aan personen of instanties die zich in de afgelopen periode bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben voor de beursindustrie of die zich hebben ingespannen voor de verdere ontplooiing van het medium.

Belangrijk: De omvang van uw stand speelt dus geen enkele rol bij de beoordeling. Ook aan beursdeelnames met een piepkleine stand kan een award worden toegekend.

ExpoBella! p/a Van Os-Sonnevelt | tel.: +32 (0) 478 90 90 11 |
Bassinstraat 2 - B-2850 Boom | | Français